Wanneer een magnesium supplement niet werkt


Wanneer magnesium niet werktWanneer mensen een medicijn of een supplement innemen, is er de verwachting dat ze zich hierdoor beter voelen. Maar dit is niet altijd het geval. Omdat steeds meer mensen extra magnesium in de vorm van een supplement en olie innemen, is het goed om aandacht te besteden aan situaties wanneer men zich slechter voelt na inname van magnesium.

 

Het komt namelijk weleens voor dat men (extra) klachten krijgt wanneer er extra magnesium ingenomen word. Voorbeelden van klachten kunnen zijn:

  • Hoofdpijn;
  • Krampen;
  • Pijn in de spieren.

De situatie word verslechterd in plaats van beter worden. Is dit normaal? En kan hier iets aan gedaan worden?

Algemeen

Wanneer er extra klachten optreden dan is het eerste advies om de dosis van inname flink te verlagen, en vanuit daar langzaam opbouwen. Het lichaam krijgt dan de tijd om er aan te wennen.
Hierbij een overzicht van de 10 meest voorkomende redenen wanneer men zich slechter gaat voelen na inname van magnesium. Vaak is het niet de ‘schuld’ van magnesium waardoor men zich slechter voelt, maar vooral de manier van inname of andere zaken die juist niet ingenomen worden, of een teveel.

1. Er word teveel ingenomen

Wanneer er teveel magnesium in één keer ingenomen word dan kan men zich hierdoor slecht voelen. Dit word vaak gezien bij mensen die naast een magnesiumtekort ook een bijnieruitputting hebben. Het aanbevolen recept hierbij is: met kleine hoeveelheden beginnen en heel langzaam opbouwen.

Bij inname van een hoge dosis magnesium gaan de spieren namelijk op volle toeren werken. Vergelijkbaar bij de eerste keer op de sportschool waarbij de spieren overbelast worden. De spieren zijn het niet gewend en de volgende dag treed dan ook vaak spierpijn op. Dit principe geldt hetzelfde wanneer er teveel magnesium in één keer ingenomen word. Want magnesium zet 800 enzymprocessen in het lichaam aan het werk. Wanneer er een magnesiumtekort aanwezig is en vervolgens magnesium inneemt, dan komen al deze 800 enzymprocessen (na een lange tijd) weer op gang. En dit kan tot klachten als angsten en neerslachtigheid leiden omdat men niet weet wat er gebeurt. Het is van belang om te beseffen dat men juist in deze situatie extra magnesium nodig heeft.

Begin met een kwart van de aanbevolen dosis magnesium en werk langzaam omhoog.

3. Lage bloeddruk aanwezig

Langdurig een tekort aan magnesium draagt niet alleen bij aan een bijnieruitputting, maar ook tot een lage bloeddruk. Een tekort aan magnesium kan een niet-actieve zenuwstelsel veroorzaken dat leidt tot een lage bloeddruk.

4. Gebruik van medicatie

Magnesium helpt de bloeddruk te verlagen, wanneer er medicatie word ingenomen (bijvoorbeeld voor het hart) die ook het bloeddruk verlaagd dan kunnen er klachten van een te laag bloeddruk ontstaan. Dit betreft dan niet een bijwerking van magnesium, maar de combinatie van beide.

Uit onderzoek blijkt dat medicijnen met fluoride de eigenschap hebben om magnesium in het lichaam te binden. Bij binding word het mineraal uit het lichaam vervoert. Dit veroorzaakt een (verdere) tekort aan magnesium.

5. Inname van jodium

Wanneer er meer jodium dan de dagelijkse geadviseerde hoeveelheid word ingenomen, dan word niet alleen de stofwisseling versnelt maar kan er een jodium toxiciteitsprobleem ontstaan. Dit ontstaat wanneer er onvoldoende magnesium en selenium ingenomen word en een teveel aan jodium.

6. Teveel Vitamine D

Bij een teveel aan vitamine d inname kan er een magnesiumtekort ontstaan. Magnesium is nodig om vitamine D naar zijn actieve vorm om te zetten, daarnaast is magnesium verantwoordelijk voor vele andere aspecten van het vitamine D metabolisme. Wanneer er dus hoge doses vitamine D ingenomen word, dan kan het magnesiumgehalte erg verlaagd worden. Dit heeft als gevolg dat de symptomen van een magnesiumtekort optreden en men weet dan niet wat er aan de hand is. In het algemeen word de dosis 1.000 tot 2.000 IU per dag Vitamine D aanbevolen. Wanneer men een vitamine D supplement inneemt dan is het advies om daarnaast ook magnesium in te nemen.

7. Teveel calcium

Wanneer je (teveel) calcium inneemt dan werk je een magnesiumtekort in de hand. Calcium gooit magnesium namelijk uit het lichaam. Ze hebben een haat-liefde relatie die in dit artikel over magnesium en calcium verder word besproken. Andersom kan het ook klachten geven, wanneer er teveel magnesium ingenomen word en onvoldoende calcium binnenkrijgt, dan kunnen er ook klachten optreden.

8. Uitdroging

Wanneer er magnesium ingenomen word en er treden verschijnselen van uitdroging op, dan betekent dit dat er op dat moment geen andere mineralen binnenkomen en/of een tekort van andere mineralen hebt. Het advies is om bij elke liter water een theelepel (Keltisch) zeezout bij doen. Dit zorgt voor een betere mineralen balans.

9. Ontgiften

Magnesium is betrokken bij vele processen in het lichaam. Zo speelt het ook een belangrijke rol bij het ontgiften van chemische stoffen en zware metalen. Wanneer er voldoende van deze chemische stoffen in het lichaam aanwezig is en er word begonnen met het gebruik van magnesium, dan kunnen er ontgiftingsverschijnselen ontstaan. Symptomen als een verhoging van pijn in de spieren en huidproblemen kunnen voorkomen. Wanneer dit optreed dan is het advies om met een kwart van de aanbevolen dosis magnesium te beginnen en vanuit daar langzaamaan te verhogen.

10. Verkeerde vorm van magnesium

Wanneer de vormen glutamaat of aspartaat ingenomen word dan kunnen er vele extra klachten bij komen omdat deze vormen anders in het lichaam werken, en zaken juist verergeren. Het advies is om deze vormen te vermijden!

Voor meer informatie zie ook: